Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Сфери на дейност

Морско право
Търговско и Корпоративно право
Имиграционно право
Недвижима собственост
Митническо право
Застраховане

Последни новини

Лозан Панов не се яви на делото си срещу КПКОНПИ

След като Националната агенция за приходите (НАП) потвърди, че председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е получил резултатите от ревизията на доходите, имуществото и активите на семейството му, в петък Лозан Панов не се яви пред Софийския районен съд (СРС), за да защити жалбата си

Read more
Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса не се дължи. Екипът ни остава на разположение за бързо и ефективно подаване на необходимите документи в

Read more
Сдруженията и фондациите подлежат на пререгистрация

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в България, както и клонове на чуждестранни такива, да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на

Read more
Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани...

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани и ще бъдат обжалвани!Моряците ни са осъдени на 6 до 10 години затвор и на огромни глоби. Целият процес е проведен в грубо нарушаване на процесуални норми и на Европейското

Read more
Нов Закон за обществените поръчки

Новият Закон за обществените поръчки влиза в сила от 15 април 2016г. Адв. Веселина Кирилова участва в обучение за новите моменти и процедури, въведени с Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ очаква Вашите запитвания за консултации по провеждане и участие в

Read more
Лозан Панов не се яви на делото си срещу КПКОНПИ

След като Националната агенция за приходите (НАП) потвърди, че председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е получил резултатите от ревизията

Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса

Сдруженията и фондациите подлежат на пререгистрация

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани...

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани и ще бъдат обжалвани!Моряците ни са осъдени на 6 до

Нов Закон за обществените поръчки

Новият Закон за обществените поръчки влиза в сила от 15 април 2016г. Адв. Веселина Кирилова участва в обучение за новите

Фейсбук стрийм

Как да...

... регистрирам фирма/търговско дружество?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... получа българско гражданство?
... защитя правата си като потребител?
... постъпя ако ме дискриминират?
Go to top