Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Сфери на дейност

Морско право
Търговско и Корпоративно право
Имиграционно право
Недвижима собственост
Митническо право
Застраховане

Последни новини

Коментар на адв. Владимиров по повод проблемите с българския морски флаг

Ексклузивно интервю по БНР с адв. Владимир Владимиров относно отпадането на България от всички списъци на Парижкия меморандум като собственик на морски флаг Днес, 20 Август 2019г.  адв. Владимир Владимиров, който е дългогодишен специалист по морскоправни въпроси и бивш директор на Надзорния съвет на БМФ преди

Read more
Изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за последните изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикувани на 7 Май 2019г. ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО за представяне на вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП в срок до 12 май

Read more
Морскоправна дискусия за ареста на кораби

Търговски морскоправни въпроси и проблеми при ареста на кораби и товари в България бяха обсъдени на първия по рода си семинар на 19 април, 2019г., проведен от екипа на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" във Варна ръка за ръка с Българска морска камара, Апелативен съд

Read more
Съдебни решения по случая БАДР

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и легитимен и единствен собственик на моторен танкер БАДР - Либиан Навигейтър Лимитид, със седалище в Малта, публикуваме за улеснение на всички интересуващи се медии, организации

Read more
Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса не се дължи. Екипът ни остава на разположение за бързо и ефективно подаване на необходимите документи в

Read more
Коментар на адв. Владимиров по повод проблемите с българския морски флаг

Ексклузивно интервю по БНР с адв. Владимир Владимиров относно отпадането на България от всички списъци на Парижкия меморандум като собственик

Изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за последните изменения и допълнения в Закона за

Морскоправна дискусия за ареста на кораби

Търговски морскоправни въпроси и проблеми при ареста на кораби и товари в България бяха обсъдени на първия по рода си

Съдебни решения по случая БАДР

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и

Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top