Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Сфери на дейност

Морско право
Търговско и Корпоративно право
Имиграционно право
Недвижима собственост
Митническо право
Застраховане

Последни новини

02.06.2020г. - Адв. Владимир Владимиров за делото Илинден

Адв. Владимиров в интервю за радио Фокус даде разяснение по повод развитието на делото за обезщетения за наследниците на загиналите български граждани при потъването на корабчето Илинден в Охридското езеро на 5 септември

Read more
25 март 2020 - Нови важни срокове за лицата и дружествата

Поради извънредното положение в страната, някои от обичайните срокове за 2020г. са променени: Срокът за публикуване на Годишен финансов отчет на търговци и неправителствени организации е 30 септември, 2020г., а за неактивните дружества е 30 юни, 2020г. Срокът за подаване на данъчната декларация физически лица-търговци за 2019г.

Read more
Организация на работа във връзка с епидемията от коронавирус

Във връзка с обявеното Извънредно положение на територията на Република България в срок до 13 Април 2020г. включително, следвайки задължителните разпореждания, Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ предприема следните мерки и организация на

Read more
СПАМ АТАКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕНА НА АДВОКАТИ

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ алармира: при получаване на съобщение/имейл с покана за доброволно изпълнение с прикачен файл, следва първо да направите проверка дали съответното лице има качество адвокат в независим източник, какъвто са официалните регистри на Българската адвокатура, както и да се свържете с

Read more
Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици

В съвсем близкото минало можеше да се наблюдава едно неочаквано рязко и драстично увеличаване на броя арбитражни производства, свързани главно с разрешаване на спорове между търговци, предоставящи определени масови услуги и техните потребители. Размерът и последиците от този злокачествен феномен предизвикаха една много спорна законодателна

Read more
02.06.2020г. - Адв. Владимир Владимиров за делото Илинден

Адв. Владимиров в интервю за радио Фокус даде разяснение по повод развитието на делото за обезщетения за наследниците на загиналите

25 март 2020 - Нови важни срокове за лицата и дружествата

Поради извънредното положение в страната, някои от обичайните срокове за 2020г. са променени: Срокът за публикуване на Годишен финансов отчет на

Организация на работа във връзка с епидемията от коронавирус

Във връзка с обявеното Извънредно положение на територията на Република България в срок до 13 Април 2020г. включително, следвайки задължителните

СПАМ АТАКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕНА НА АДВОКАТИ

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ алармира: при получаване на съобщение/имейл с покана за доброволно изпълнение с прикачен файл, следва първо

Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици

В съвсем близкото минало можеше да се наблюдава едно неочаквано рязко и драстично увеличаване на броя арбитражни производства, свързани главно

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top