Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Сфери на дейност

Морско право
Търговско и Корпоративно право
Имиграционно право
Недвижима собственост
Митническо право
Застраховане

Последни новини

СПАМ АТАКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕНА НА АДВОКАТИ

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ алармира: при получаване на съобщение/имейл с покана за доброволно изпълнение с прикачен файл, следва първо да направите проверка дали съответното лице има качество адвокат в независим източник, какъвто са официалните регистри на Българската адвокатура, както и да се свържете с

Read more
Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици

В съвсем близкото минало можеше да се наблюдава едно неочаквано рязко и драстично увеличаване на броя арбитражни производства, свързани главно с разрешаване на спорове между търговци, предоставящи определени масови услуги и техните потребители. Размерът и последиците от този злокачествен феномен предизвикаха една много спорна законодателна

Read more
Доц. д-р Петър Бончовски, адвокат от "Владимиров и Ко" с участие в международната конференция за българо-китайските дипломатически отношения

На 21-22 ноември, 2019г. в София бе проведена Международна конференция "70 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китайската  народна република". В качеството си на  Научен секретар на Института за държавата и правото при БАН, адв. Петър Бончовски представи богатите си познания и

Read more
Коментар за приватизационния договор за БМФ

адв. Владимир Владимиров за арбитражния иск на държавата срещу #БМФ, недостатъците в приватизационния договор, проблемите в управлението на

Read more
Коментар на адв. Владимиров по повод проблемите с българския морски флаг

Ексклузивно интервю по БНР с адв. Владимир Владимиров относно отпадането на България от всички списъци на Парижкия меморандум като собственик на морски флаг Днес, 20 Август 2019г.  адв. Владимир Владимиров, който е дългогодишен специалист по морскоправни въпроси и бивш директор на Надзорния съвет на БМФ преди

Read more
СПАМ АТАКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕНА НА АДВОКАТИ

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ алармира: при получаване на съобщение/имейл с покана за доброволно изпълнение с прикачен файл, следва първо

Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици

В съвсем близкото минало можеше да се наблюдава едно неочаквано рязко и драстично увеличаване на броя арбитражни производства, свързани главно

Доц. д-р Петър Бончовски, адвокат от "Владимиров и Ко" с участие в международната конференция за българо-китайските дипломатически отношения

На 21-22 ноември, 2019г. в София бе проведена Международна конференция "70 години от установяването на дипломатическите отношения между България и

Коментар за приватизационния договор за БМФ

адв. Владимир Владимиров за арбитражния иск на държавата срещу #БМФ, недостатъците в приватизационния договор, проблемите в управлението на

Коментар на адв. Владимиров по повод проблемите с българския морски флаг

Ексклузивно интервю по БНР с адв. Владимир Владимиров относно отпадането на България от всички списъци на Парижкия меморандум като собственик

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top