Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Сфери на дейност

Морско право
Търговско и Корпоративно право
Имиграционно право
Недвижима собственост
Митническо право
Застраховане

Последни новини

Съдебни решения по случая БАДР

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и легитимен и единствен собственик на моторен танкер БАДР - Либиан Навигейтър Лимитид, със седалище в Малта, публикуваме за улеснение на всички интересуващи се медии, организации

Read more
Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса не се дължи. Екипът ни остава на разположение за бързо и ефективно подаване на необходимите документи в

Read more
Сдруженията и фондациите подлежат на пререгистрация

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в България, както и клонове на чуждестранни такива, да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на

Read more
Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани...

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани и ще бъдат обжалвани!Моряците ни са осъдени на 6 до 10 години затвор и на огромни глоби. Целият процес е проведен в грубо нарушаване на процесуални норми и на Европейското

Read more
Нов Закон за обществените поръчки

Новият Закон за обществените поръчки влиза в сила от 15 април 2016г. Адв. Веселина Кирилова участва в обучение за новите моменти и процедури, въведени с Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ очаква Вашите запитвания за консултации по провеждане и участие в

Read more
Съдебни решения по случая БАДР

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и

Декларация в Търговския регистър...

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса

Сдруженията и фондациите подлежат на пререгистрация

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани...

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани и ще бъдат обжалвани!Моряците ни са осъдени на 6 до

Нов Закон за обществените поръчки

Новият Закон за обществените поръчки влиза в сила от 15 април 2016г. Адв. Веселина Кирилова участва в обучение за новите

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top