Застраховане

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко” е водеща кантора в застрахователното право. Ние представляваме широк кръг от застрахователни и презастрахователни компании с различен предмет на дейност, а също така и P&I клубове.

Кантората е изветна с практиката си в карго застраховането и застраховането на всички видове транспортни рискове.

Нашият екип е изключително горд от факта, че при наличие на комплициран застрахователен случай, ние сме в състояние да осигурим карго специалисти и експерти по околната среда, а също така да се снабдим с мнение на морски професионалисти като корабни и военноморски инженери, морски и речни капитани.

Go to top