Митническо право

Регулирането на вносно-износния режим на стоки и услуги във и от Република България се осъществява от българските митници, на които е възложен контрола по спазването на всички свързани с това законови и подзаконови вътрешни и международни нормативни актове

Екипът ни има отлична практика в консултирането на мултинациионални клиенти по повод разнообразни проблеми от различни аспекти на българското и европейското митническо право. Често се налага да съдействаме на наши клиенти по случаи, свързани с определяне на тарифното класиране, митническата стойност, преференциални и непреференциални митнически ставки, като сме осъществявали защитата им пред различни български съдилища.

АК „Владимиров” е една от малкото български кантори с такъв висикопрофесионален опит в разрешаването на сложни митнически проблеми както съдебно, така и извънсъдебно.

Go to top