Недвижима собственост

Развивайки своята търговска дейност и управлявайки своите активи, нашите клиенти често сключват най-разнообразни сделки с недвижими имоти.

Много от клиентите ни - отделни физически лица и фирми, които обслужваме, притежават значително и различно по своя вид недвижимо имущество. В тази връзка често ни се налага да водим преговори по повод споразумения и сделки с недвижими имоти от името на нашите клиенти. Нашето съдействие включва изготвянето на договори за покупко-продажба, наем, за смесени предприятия, за съдружия, а също така и завещание.

АК „Владимиров” е лидер в консултирането на транзакции на недвижимости чрез приватизационни сделки.

Go to top