Търговско и Корпоративно право

Като консултанти на търговски предприемачи, често се налага до оказваме съдействие при учредяването и цялостната дейност на различни видове дружества, смесени предприятия и корпорации.

Отдел „Търговско и корпоративно право” разполага с отлични специалисти в областта на...

търговските договори.

Поради това предлагаме широка гама услуги, покриващи всички възможни търговски договори и споразумения. Специалистите ни имат много опит в разрешаването на спорове, възникнали на база търговски договорни отношения на национално и международно равнище.

Услуги:

  • Учредяване на смесени предприятия, консорциуми и търговски дружества;
  • Договори за представителство, дистрибуция, франчайзинг и доставка;
  • Договори за поръчка и покупко-продажба;
  • Стандартни условия на търговска дейност;
  • Отговорност на съдружниците;
  • Общи и специални търговски договори;
  • Обезпечения - търговски и лични.
Go to top