Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Услуги

Нашата кантора е може би единствената в България с отдел „Франчайзинг”, в който работят специалисти по франчайзинг с опит във всички негови аспекти.

Оказваме съдействие на клиентите си за изработването и прилагането на подходящи стратегии при навлизането в нови пазари.

Фейсбук стрийм

Как да...

... регистрирам фирма/търговско дружество?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... получа българско гражданство?
... защитя правата си като потребител?
... постъпя ако ме дискриминират?
Задържане на кораби и товари
Go to top