vladimirovlaw-about

За нас

Чрез индивидуална инициатива, здрава работа и добро сътрудничество успяваме да покажем отлични постижения във всичко което правим за нашите клиенти..

Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" е международна правна кантора, която предлага пълно правно обслужване в офисите си в София, Варна и САЩ. 

Ние поддържаме най-висока лична и професионална почтеност при взимане на решенията вътре в нашата фирма, както и при всички наши действия извън нея, с нашите клиенти и в нашата професионална общност. Ние сме безусловно честни с клиентите си, както и помежду си и следваме стриктно професионалния етичен кодекс.

Нашата мисия

АД "Владимиров и Ко" е динамична и модерна международна адвокатска кантора. Ние се чувстваме морално задължени да предоставяме на всеки свой клиент най-доброто юридическо обслужване, което да гарантира отлични резултати.

Стратегически връзки

Въз основа на познанията ни за местния пазар и международния ни опит, ние изградихме стратегически контакти с колеги от други страни, като Великобритания, САЩ, Германия, Гърция, Турция, Италия, Русия и Украйна.

Работа в екип

Работим заедно, за да помагаме на клиентите си, на колегите си, и на фирмата като цяло. Като ценим и поощряваме личната инициатива и принос, ще продължаваме да постигаме най-добри резултати работейки в сътрудничество и разбирателство.

Нашата история

Създадена през 1992 г. от адвокат Владимир Владимиров, Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" съумява да измине нелекия път от кантора с един независимо практикуващ адвокат до водеща международна правна фирма в България.

При основаването на кантората адв. Владимиров е Председател на Надзорния съвет на корабособственик №1 в страната – „Параходство Български морски флот” ЕАД. Параходството е създадено през далечната 1882г. и не само притежава повече от 110 морски кораба и множество международно оперирани камиони, но и упражнява контрол над дъщерни корабни компании във Великобритания, Белгия, Германия, Испания, Италия и Турция.
В първите няколко години от съществуването си, както и в периода 1999-2006г. Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" е професионално обвързана с изработването на хармонизираните с Европейската комисия закони, които са от особено голямо значение за корабоплаването, транспорта и пристанищната приватизация в България. Фирмата усилено съдейства при изработването на законите и правилата за българската морска и пристанищна администрация, а именно Кодексът на търговското корабоплаване и Националната морска стратегия на България. 

vladimirovlaw-ship

През последните 20 години опит в консултирането и процесуалното представителство пред местни и чуждестранни съдилища и арбитражи, Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" успява да завоюва лидерска позиция във всички области свързани с търговското корабоплаване и корабно финансиране, застраховането, обезпеченията, банковите, митническите и административните дела. Наред с тях, Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" обръща специално внимание и на новопоявилите се и бързо развиващи се правни области като международния франчайзинг, дистрибуцията, търговското представителство и кибер правото. За тази цел сме привлекли специалисти в тези сфери. Освен това трябва да се отбележи, че Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" има много сериозен опит в признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения.

Развитието както в глобалната икономика, така и в дейността на нашите клиенти ни стимулира постоянно да се променяме и усъвършенстваме. Непроменени обаче остават нашите високо професионални принципи на работа. Стремим се не само към постигане на отлични резултати в обслужването на нашите клиенти, но и към почтеност в отношенията, плодотворно сътрудничество и работа в екип.

Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" осъществява правно обслужване от най-високо ниво на местни и международни компании, както и на обществени организации. Съчетаваме успешно обширните си познания за местните пазари в България, Румъния, Македония, Гърция и Турция в тясно сътрудничество със съответни правни кантори – кореспонденти.
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" оказва пълно правно обслужване на местни и международни клиенти на български, английски, немски и руски език. Адвокатите ни членуват във всички главни местни и чуждестранни професионални асоциации и организации.
Кантората се развива бързо като предоставя качествено представителство на клиентите си по случаи, свързани с международноправни и търговски отношения, франчайзинг, корпоративно и морско право, сделки с недвижими имоти, международни осиновявания, съдебен процес.

Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" работи на високо професионално ниво и доказателство за това е фактът, че много големи правни фирми от цял свят се обръщат към нас за съдействие при разрешавене на международни спорове, изискващи експертно мнение.
Нашата кантора е и доверена адвокатска кантора на Посолствата на Германия, Великобритания, Чехия и Словакия.

От няколко години Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" работи за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. Издирваме оставено в наследство имущество в САЩ, представляваме нашите клиенти в международни спорове относно упражняване на родителски права, издръжка на деца, както и в спорове по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.
Важна част от работата на Ensley & Associates, LLC е имиграционното право. Помогнали сме на стотици българи да сбъднат мечтата си, като имигрират в САЩ. На десетки сме помогнали да отворят собствен бизнес в САЩ или да закупят франчайз.

Нашият екип

Адв. Владимир Владимиров
Адв. Светлана Ирасек
Адв. Веселина Кирилова
Адв. Вяра Асенова
Адв. Петър Бончовски

Нашият подход

Какво прави Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" по-различна от нейните конкуренти? Отговорът се крие в утвърдения технически подход към разрешаване на правните проблеми, съчетан с отличните правни познания, както и способността на нашите адвокати да се занимават с най-сложни въпроси от най-различно естество, на които да дадат възможно най-ясни, конкретни и ефективни решения.
Необходимо е да изтъкнем, че нашите адвокати безпрекословно обичат правото. Но професионализмът ни изисква да разбираме клиентите си, които не желаят дълги и подробни обяснения на законовите разпоредби, а се нуждаят от кратки и точни отговори, чрез които успешно да постигнат своите търговски и правни цели. Поради тази причина ние използваме силата на интелекта и креативността на членовете на нашия екип, за да преодоляваме проблемите и да представим добре очертани решения.

vladimirovlaw-law

Разнообразието
Добре знаем, че вечно променящите се нужди на търговската общност в рамките на глобалната икономика на 21 век изискват разнообразни познания и опит, а също и прилагане на нови и креативни подходи за достигане на решение.
Затова Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" силно вярва в успеха на разнообразието от мнения. Ние поощряваме адвокатите, които допринасят за разнообразие в работната ни среда. Смятаме, че по този начин се подобрява качеството на услугите, които предоставяме на клиентите. Поради това се стремим да създаваме такава работна атмосфера, при която всички наши адвокати да се развиват професионално и да създават успешна практика в своята сфера.

Основни принципи
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"поддържа твърди и ясни принципи не само в отношенията между членовете на екипа, но най-вече във връзка с обслужването на клиентите. Нашите принципи са непоклатими и устояха на времето, не бяха повлияни от пазарните условия, нито от фирмената ни стратегия. Нещо повече – прилагаме ги във всяко наше начинание.

Отдаденост на успеха на клиента
Нашият екип е силно отдаден на успеха на клиентите си. Оправдаваме тази силна отдаденост като предоставяме на нашите клиенти изключителни, ясно кореспондиращи на проблема и същевременно ефективни правни услуги от най-високо качество.

Отлични постижения
Чрез индивидуална инициатива, здрава работа и добро сътрудничество успяваме да покажем отлични постижения във всичко което правим за нашите клиенти.

Почтеност
Ние поддържаме най-висока лична и професионална почтеност при взимане на решенията вътре в нашата фирма, както и при всички наши действия извън нея, с нашите клиенти и в нашата професионална общност. Ние сме безусловно честни с клиентите си, както и помежду си и следваме стриктно професионалния етичен кодекс.

Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг и към клиентите си. Поставени сме в една разнообразна работна среда, която предразполага наличието на различни перспективи и гледни точки. Поощряваме колегиалната и енергична работна атмосфера, която приема отворените дискусии за постигане на фирмените ни цели.

Инвестиране
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" инвестира капитал и време не само във фирмата, но и в своите хора и екип.

Иновации
Ние не спираме да се учим. Високо ценим иновациите и приемаме промените, които укрепват и подобряват развитието на фирмата и способността ни да обслужваме клиентите си още по-професионално.

Съдружие/Партньорство
Да бъдеш партньор в Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" значи нещо много повече от това да притежаваш дял от фирмата. Нашият стремеж е да работим по един открит, продуктивен и демократичен начин с оглед постигане на консенсус по важните решения.

Работа в екип
Работим заедно, за да помагаме не само на клиентите си, но и на колегите си, и на фирмата като цяло, за постигане на желания успех. Ние вярваме, че когато ценим и поощряваме личната инициатива и принос, ще продължаваме да постигаме най-добри резултати работейки в сътрудничество и разбирателство.

Фирмата като едно цяло
Решенията, които вземаме, винаги целят да задоволят интересите на фирмата като цяло. Подкрепяме се взаимно и се държим като отговорни членове на нашата фирма

В обществен интерес
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" е изградила дълга традиция в работата в обществен интерес на национално, регионално и местно равнище, оказвайки съдействие на отделни социално слаби лица и на неправителствени организации. Времето, което нашите адвокати отделят за безплатно правно обслужване се оценява равностойно на стандартната практика за традиционните ни клиенти. Фирмата е морално задължена да участва и подкрепя инициативи в обществен интерес на всякакво ниво, като представлява отделни лица, неправителствени и социални организации.

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top