Адв. Асенова се присъединява към екипа на АД Владимиров и Ко през 2011г. 

През годините натрупва множество успешни случаи по имиграционно право (пребиваване на чужденци в България и придобиване на българско гражданство). Извършва процесуално представителство по граждански и търговски дела. Консултира в областта на защита на личните данни. Има интереси в областта на трудовото и осигурителното право. Посещава специализирани обучения по международно частно право.

Владее отлично български, английски и немски език.

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top