Българските и чужди превозвачи имат възможност за търсене на обезщетение за вреди от Гръцкото правителство. Екипът на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" започна задълбочено проучване по темата.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top