С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в България, както и клонове на чуждестранни такива, да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Стъпките за това могат да се предприемат до 2020г., но остават много въпросителни относно това как да се променят обстоятелства, подлежащи на вписване, пред кой орган следва да се подаде годишен отчет, отчет за дейността и др. в зависимост от ползата, в която е определено ЮЛНЦ.

Нашият екип може да отговори на всички Ваши въпроси в това отношение. Ще Ви очакваме.

Как да...

... регистрирам фирма/търговско дружество?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... получа българско гражданство?
... защитя правата си като потребител?
... постъпя ако ме дискриминират?
Задържане на кораби и товари
Go to top