Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и легитимен и единствен собственик на моторен танкер БАДР - Либиан Навигейтър Лимитид, със седалище в Малта, публикуваме за улеснение на всички интересуващи се медии, организации и граждани, релевантните съдебни актове, изцяло в полза на клиента ни на български и английски език.

Към момента висящите дела в България, свързани с този случай са 6 на брой. Образувани са множество преписки пред компетентната прокуратура, Инспекторат към Министерство на правосъдието, Камара на частните съдебни изпълнители и др.

Съдебно решение на Окръжен съд Бургас, влязло в сила на 21.12.2018г.

Съдебно решение на Върховен Административен съд, влязло в сила на 02.01.2019г.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top