Търговски морскоправни въпроси и проблеми при ареста на кораби и товари в България бяха обсъдени на първия по рода си семинар на 19 април, 2019г., проведен от екипа на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" във Варна ръка за ръка с Българска морска камара, Апелативен съд Варна, Българска асоциация на корабните брокери и агенти.

Пред над 70 участника, представители от съдийското съсловие, частни съдебни изпълнители, професионалисти от морския бизнес и от администрацията на ИАМА и ДППИ, адв. Владимир Владимиров, адв. Веселина Кирилова, адв. Петър Бончовски и адв. Вяра Асенова поставиха началото на дискусиия по отношение основните субекти и правоотношения в морското търговско право, арестите на кораби и изпълнението върху плавателни съдове, вкл. при условията на учредена българска или чуждестранна ипотека.

Изключително ползотворната среща завърши с обещания за нови такива дискусии, които да подпомагат професионалистите в тази толкова специфична сфера.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top