адв. Владимир Владимиров за арбитражния иск на държавата срещу #БМФ, недостатъците в приватизационния договор, проблемите в управлението на параходството

Видео

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top