На 21-22 ноември, 2019г. в София бе проведена Международна конференция "70 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китайската  народна република". В качеството си на  Научен секретар на Института за държавата и правото при БАН, адв. Петър Бончовски представи богатите си познания и опита си като адвокат от Владимиров и Ко по отношение признаване и изпълнение в България на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, постановени в Китай.

„Оптимизация на отношенията между България и Китай в контекста на Хагската конвенция (02.07.2019) за признаване и допускане изпълнение на чуждестранни решения по граждански или търговски дела.“

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top