Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ алармира: при получаване на съобщение/имейл с покана за доброволно изпълнение с прикачен файл, следва първо да направите проверка дали съответното лице има качество адвокат в независим източник, какъвто са официалните регистри на Българската адвокатура, както и да се свържете с него със запитване дали има изпратено съобщение до Вас.
Не отваряйте прикачения файл по никакъв повод, защото има огромна вероятност той да е вирус или зловреден софтуер, който цели набиране на лична информация за номера на кредитни карти, пароли за достъп до банкови сметки, електронни пощи и др. Ако вече сте отворили такъв, съветваме Ви незабавно да промените всичките си пароли, като особено внимание обръщаме на електронно банкиране и всички платформи, съдържащи Ваши лични данни.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top