• Поради извънредното положение в страната, някои от обичайните срокове за 2020г. са променени:
  • Срокът за публикуване на Годишен финансов отчет на търговци и неправителствени организации е 30 септември, 2020г., а за неактивните дружества е 30 юни, 2020г.
  • Срокът за подаване на данъчната декларация физически лица-търговци за 2019г. е 30 юни, 2020г.
  • Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top