Търговски морскоправни въпроси и проблеми при ареста на кораби и товари в България бяха обсъдени на първия по рода си семинар на 19 април, 2019г., проведен от екипа на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" във Варна ръка за ръка с Българска морска камара, Апелативен съд Варна, Българска асоциация на корабните брокери и агенти.

Пред над 70 участника, представители от съдийското съсловие, частни съдебни изпълнители, професионалисти от морския бизнес и от администрацията на ИАМА и ДППИ, адв. Владимир Владимиров, адв. Веселина Кирилова, адв. Петър Бончовски и адв. Вяра Асенова поставиха началото на дискусиия по отношение основните субекти и правоотношения в морското търговско право, арестите на кораби и изпълнението върху плавателни съдове, вкл. при условията на учредена българска или чуждестранна ипотека.

Изключително ползотворната среща завърши с обещания за нови такива дискусии, които да подпомагат професионалистите в тази толкова специфична сфера.

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и легитимен и единствен собственик на моторен танкер БАДР - Либиан Навигейтър Лимитид, със седалище в Малта, публикуваме за улеснение на всички интересуващи се медии, организации и граждани, релевантните съдебни актове, изцяло в полза на клиента ни на български и английски език.

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса не се дължи.

Екипът ни остава на разположение за бързо и ефективно подаване на необходимите документи в срок.

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в България, както и клонове на чуждестранни такива, да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Присъдите на българските моряци от м/к Св. Николай са необосновани и ще бъдат обжалвани!
Моряците ни са осъдени на 6 до 10 години затвор и на огромни глоби. Целият процес е проведен в грубо нарушаване на процесуални норми и на Европейското право.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top