Сфери на дейност

Морско право

Адвокатите от отдел „Морско право” имат изключителен опит в морско-правни дела. Поради уникалността на морското право и изключително малкия брой

Търговско и Корпоративно право

Като консултанти на търговски предприемачи, често се налага до оказваме съдействие при учредяването и цялостната дейност на различни видове дружества,

Имиграционно право

Адвокатска кантора Владимиров & Ко ще ви помогне да предприемете необходимите стъпки, за да получите документа, от който се нуждаете,

Недвижима собственост

Развивайки своята търговска дейност и управлявайки своите активи, нашите клиенти често сключват най-разнообразни сделки с недвижими

Митническо право

Регулирането на вносно-износния режим на стоки и услуги във и от Република България се осъществява от българските митници, на които

Застраховане

Адвокатско дружество „Владимиров и Ко” е водеща кантора в застрахователното право. Ние представляваме широк кръг от застрахователни и презастрахователни компании

Франчайзинг и Дистрибуция

Нашата кантора е може би единствената в България с отдел „Франчайзинг”, в който работят специалисти по франчайзинг с опит във

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top